کارگاه برنامه درسی و یادگیری سازمانی

رویدادها کارگاه ها و دوره های آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی مجازی با عنوان برنامه درسی و یادگیری سازمانی توسط دکتر جوادی پور

محور های کارگاه :

  • ماهیت یادگیری سازمانی
  • گفتمان های برنامه درسی و یادگیری سازمانی
  • الگو ها و استاندارد ها

زمان برگزاری کارگاه :

  • شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
  • ساعت ۱۷ الی ۱۹
  • با اعطای گواهی معتبر

این کارگاه به صورت مجازی و در محیط گوگل میت برگزار خواهد شد .

مسئول هماهنگی :

خانم تدین 

۰۹۱۲۰۲۸۳۴۳۸

لینک ثبت نام در کارگاه به زودی در اختیار شما قرار خواهد گرفت .

واحد فناوری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران