دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی ۱۶

انتشارات

دو فصلنامه پژوهش های برنامه درسی شماره  ۱۶

دوفصلنامه پژوهش های برنامه درسی شماره ۱۶ مربوط به پاییز و زمستان سال ۹۷ می باشد. در این شماره می توانید مقالات زیر را مرور کنید.

 

۱-شناسایی محتوا و منبع دانش ­عملی معلمان با تجربه ابتدایی دلالت­ های آن برای تربیت معلمان ابتدایی در نظام تربیت معلم

حسین چهارباشلو، مجید علی عسگری، خلیل غلامی، نعمت اله موسی پور

 

۲- سنجش میزان تحقق اهداف برنامه درسی تفکر و پژوهش از دیدگاه آموزگاران پایه ششم شهرستان ایذه در سال تحصیلی ۹۴ ۹۳

سعید محمودی بردزردی، تورج هاشمی نصرت آباد، شهرام واحدی

 

۳- بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی مبتنی بر اصول طراحی چندرسانه‌ای بر یادگیری دروس ریاضی، علوم دانش‌آموزان ششم ابتدایی

فروزان ضرابیان

 

۴- تحلیل محتوای کتاب­های راهنمای معلم فیزیک دوره متوسطه بر اساس رویکرد به ماهیت علم – پژوهش کیفی

محمد حسن کریمی،فرحناز کیانی،بابک شمشیری

 

۵– واکاوی وضعیت دانشگاه فرهنگیان بر حسب تجارب زیسته دانشجو-معلمان؛ یک مطالعه آمیخته

جمال سلیمی،لطف اله ساعد موچشی،آرش عبدی

 

۶- طراحی راهبردهای یاددهی-یادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان، یک مطالعه ترکیبی

مهدی ابوالقاسمی،حسین زینلی پور، علی اکبر شیخی، علیرضا عصاره

 

۷- شناسایی مدلی برای فعالیت‌های خلاقانه دانشجویان ریاضی: یک تحقیق کیفی

نرگس یافتیان

 

۸- شناسایی مؤلفه‌های مسئولیت حرفه‌ای متخصصان برنامه درسی

غلامرضا یادگارزاده

 

۹- ارزشیابی برنامه درسی بر اساس توجه به شایستگی­ها از دیدگاه دانشجویان رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز 

سعید احمدی

 

۱۰- تبیین مفهوم برنامه درسی سایه در نظام آموزشی ایران

مرتضی بازدار قمچی قیه، دکتر کورش فتحی واجارگاه،دکتر محبوبه عارفی، دکتر مقصود فراستخواه

برای مطالعه این شماره از مجله می توانید، به وب سایت اینترنتی آن مراجعه نمایید .

نشریه پژوهش های برنامه درسی