فصلنامه مطالعات برنامه درسی ۵۶

انتشارات

فصلنامه مطالعات برنامه درسی شماره ۵۶ بهار ۹۹

در شماره ۵۶ از این فصلنامه مقالات زیر در دسترس هستند. با ما همراه باشید.

 

۱-سخن سردبیر: تربیت معلم در ایران: عاملیت یا مدیریت دانشگاه فرهنگیان؟

نعمت الله موسی پور

 

۲-مطالعه فراترکیب دستاوردهای برنامه روایت پژوهی برای معلمان و دانشجومعلمان

زهره کرمی؛ فرهاد سراجی

 

۳- مقایسه «‎معلمیکردن» نومعلمان مدارس ابتدایی: آیا نوع دانشگاه محل تحصیل مهم است؟

زهره آقاخانی؛ نعمت اله موسی پور؛ یوسف نجفی

 

۴- آسیب‌شناسی شیوه اجرای برنامه درسی رشته «آموزش جغرافیا» در دانشگاه فرهنگیان

علی صادقی؛ زهره میرسپاسی

 

۵-   مشکلات عملکرد حرفه‌ای آموزگاران دانش‌آموخته دانشگاه فرهنگیان

محمد صادق کریمی؛ سعید رجایی پور؛ هانیه شهسواری؛ خالد غفوری

 

۶- شناسایی دانش ضمنی معلمان زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه از روش های ارزشیابی عینی: یک مطالعه پدیدارنگاری

شادی نصرتی؛ محبوبه خسروی؛ مصطفی قادری

 

۷- تحلیل نقش اعتماد سازمانی، همکاری میان معلمان و تصمیم‌گیری مشارکتی بر فعالیت تدریس معلمان با میانجیگری خودکارآمدی معلمان (مدل‌یابی معادلات ساختاری)
 
۸- شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای آموزشی معلمان ابتدایی مجری برنامه شهاب

افسانه کلباسی؛ تقی آقاحسینی؛ مژگان فردین

 

برای دسترسی به مقالات ای فصلنامه می توانید از طریق لینک زیر به وب سایت این فصلنامه مراجعه کنید.

فصلنامه مطالعات برنامه درسی