افتتاحیه شعبه یزد

آغاز به کار شعبه انجمن مطالعات برنامه درسی در یزد

رویدادها شعب استانی نشست ها یزد

آغاز به کار شعبه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در استان یزد

با تلاش کمیسیون توسعه و شعب استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ، اولین جلسه انتخابات هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی شعبه استان یزد با حضور اعضا در تاریخ پنج شنبه ۲۶تیر برگزار و به اتفاق آرا دکتر سیروس منصوری به عنوان رییس، دکتر علی محمد اخوت به عنوان نایب رییس و دکتر حمیدرضا به عنوان دبیر انتخاب گردیدند. و قرار شد دبیرخانه دایمی انجمن در دانشگاه آزاد واحد اردکان دایر گردد.

همچنین شعبه استان یزد همایش ملی آموزش و یادگیری را در شهریورماه امسال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان برگزار خواهد کرد.

انتخابابت

در این زمینه،دکتر مصطفی قادری نایب رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران درباره راه اندازی شعبه های انجمن در سراسر کشور اظهار داشت:

درگیر ساختن و اشاعه فعالیت علمی در رشته مطالعات برنامه درسی یکی از وظایف اصلی کمیسیون توسعه و شعب استانی انجمن است که تا کنون حدود ۱۰ استان با دریافت مجوز راه اندازی در حال رایزنی برای برگزاری انتخابات شعب استانی هستند.

وی از همه متخصصان رشته مطالعات برنامه درسی برای استفاده از ظرفیت های استانی و پیگیری و شکل گیری سیاست عدم تمرکز در نظام برنامه ریزی درسی کشور درخواست کرد که به فکر شکل گیری و فعالیت شعبه انجمن در استان خود باشند.

انتخابات انجمن مطالعات درسی یزد