اخبار هیات مدیره

هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هشتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر رفیعی،  خانم دکتر خزایی،  آقای دکتر آیتی، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر عصاره، خانم دکتر اسلامیان ۱۷ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل […]

هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   هشتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، ، خانم دکتر رفیعی،  خانم دکتر خزایی،  آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر طلایی، خانم دکتر احمدی،آقای دکتر سراجی، آقای […]

هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هشتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر حاتمی، خانم دکتر نیکنام،  خانم دکتر کشتی آرای، آقای فلاحت داری، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر حکیم زاده، خانم دکتر گویا، آقای […]

هفتاد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی،  خانم دکتر کشتی آرای،  خانم دکتر خزائی ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی نحوه برقراری ارتباط انجمن با دانشگاه‌ها، […]

هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر گویا، خانم دکتر نورآبادی، آقای دکتر عصاره، خانم دکتر اسلامیان […]

هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر اسلامیان ، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر ایزدی ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ […]

هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر اسلامیان،  خانم دکتر رفیعی ، آقای دکتر آیتی ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به […]

هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان، خانم دکتر گویا و آقای خروشی در ۲۵ دی ماه سال […]

هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر قلتاش، خانم دکتر اسلامیان، آقای دکتر فضل اللهی، […]

هفتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان ، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر استادحسنلو، […]

هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی و خانم دکتر اسلامیان، ۴ دی ماه ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به […]

گزارش سه ماهه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماهه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماهه (۱ مهرماه تا ۳۰ آذرماه) با برگزاری ۹ جلسه با حضور تمامی منتخبین اصلی و علی البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و […]

هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عصاره، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیکنام ، آقای دکتر نیلی، آقای دکتر ایزدی، خانم […]

هفتادمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

هفتادمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتادمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای،آقای دکتر عصاره، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای فلاحت داری، آقای دکتر جمالدینی و خانم دکتر اسلامیان ۲۰ آذر سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش […]

شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر زرقانی، خانم دکتر اسلامیان ۱۳ آذر سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. […]

شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عصاره، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر صادقی، آقای فلاحت داری، خانم […]

شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر نیک نام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عصاره،  خانم دکتر اسلامیان ۲۲ آبان سال ۱۴۰۲ به […]

شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر ایزدی و خانم دکتر رفیعی در ۱۵ آبان سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط […]

شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان و آقای دکتر فلاحت داری در ۸ آبان سال ۱۴۰۲ به […]

شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، آقای دکتر عصاره، آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر اسلامیان، آقای فلاحت داری، آقای دکتر عراقیه، آقای کریمی، […]

شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر مومنی و خانم […]

شصت و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان، آقای مهندس کریمی، آقای دکتر […]

شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر اسلامیان و آقای فلاحت داری ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲ به […]

گزارش سه ماهه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماهه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماهه (۱ تیر ماه تا ۳۱ شهریور ماه) با برگزاری ۸ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های […]

شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شصت‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیک‌نام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر اسلامیان، خانم دکتر زرقانی، آقای مهندس آقابابایی […]

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر سراجی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان و خانم […]

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر فاتحی راد، خانم دکتر […]

گزارش چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر جوادی پور، خانم دکتر رشیدی، خانم دکتر اسلامیان ۱۶ مردادماه ۱۴۰۲ به صورت […]

پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، خانم دکتر احمدی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر رفیعی، آقای فلاحت داری، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر میرحسنی، خانم […]

پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر موسی پور، خانم دکتر نیکنام، آقای دکتر سراجی، خانم دکتر اسلامیان ۱۹ تیرماه […]

پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر فلاحت داری، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر اسلامیان، ۱۲ تیرماه سال ۱۴۰۲ به […]

پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر صادقی، خانم دکتر زرقانی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، خانم دکتر خزائی […]

پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر عراقیه، آقای دکتر صادقی، خانم دکتر زرقانی، آقای دکتر فلاحت‌داری، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر کرمی، […]

گزارش سه ماهه پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماهه پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماهه (۱ فروردین ماه تا ۳۱ خرداد ماه) با برگزاری ۸ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود پرداخته است. […]

پنجاه و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر ملکی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر خسروی، خانم […]

پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاه و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی و خانم دکتر اسلامیان ۸ خرداد سال ۱۴۰۲ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این […]

پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران پنجاهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی‌آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی،آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر احمدی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر اسلامیان و آقای علی اصغر […]

چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر خزائی، خانم دکتر اسلامیان، خانم دکتر احمدی […]

چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر عراقیه،  خانم دکتر خزائی، آقای دکتر بهروزی، آقای دکتر یوسفی، آقای دکتر […]

چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، خانم دکتر کشتی آرای، آقای دکتر کرمی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر عراقیه و خانم دکتر اسلامیان ۱۱ اردیبهشت ماه […]

چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر  احمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر خسروی، خانم دکتر زرقانی، خانم دکتر رشیدی، آقای دکتر عراقیه، خانم […]

گزارش سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران

گزارش سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران سومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر آیتی، دکتر رشیدی، دکتر اسلامیان ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه […]

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی‌آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر آیتی، خانم دکتر احمدی، خانم دکتر رفیعی، آقای دکتر جمالدینی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر پارسا […]

گزارش سه ماه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماهه (۲۶ آبان ماه تا ۲۶ بهمن ماه) با برگزاری ۱۰ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها […]

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر  احمدی، خانم دکتر زرقانی […]

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکترکرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر آیتی،  دکتر عراقیه،  دکتر نیکنام، دکتر  احمدی، آقای­ فلاحت­داری و دکتر اسلامیان ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات […]

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر خزائی، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر آیتی، دکتر حکیم زاده، آقای فلاحت‌داری و دکتر اسلامیان ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. […]

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر آیتی، دکتر حکیم زاده، دکتر رایان راد، دکتر زرقانی، دکتر اسلامیان ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل […]

تاسیس کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نائب رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران خبر داد: تاسیس کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دکتر نرگس کشتی آرای، نایب رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از تاسیس کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران خبر داد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دکتر کشتی آرای ضمن اعلام خبر تاسیس […]

اقتراح درباره برنامه راهبردی نه ساله انجمن

اقتراح درباره برنامه راهبردی نه ساله انجمن هیات مدیره دوره نهم انجمن به منظور تداوم و ارتقا فعالیت‌های انجمن در چشم‌اندازی نه ساله برنامه راهبردی خود را در سه حوزه استراتژیک مرجعیت علمی، پاسخگوئی اجتماعی و مشارکت در اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان تدوین می کند. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ بیش از ۲۳ سال از […]

گزارش دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران

گزارش دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر حکیم زاده و دکتر آیتی ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ […]

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر نیکنام، دکتر کرمی،  دکتر کشتی آرای، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر آیتی،  دکتر حاتمی، دکتر احمدی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر زرقانی و همچنین حضور دکتر رایان راد ۲۶ دی […]

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، ، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر آیتی، دکتر احمدی، دکتر عراقیه، دکتر حکیم زاده و دکتر خزائی ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت […]

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر آیتی، دکتر خسروی، دکتر حکیم زاده، دکتر احمدی و دکتر زرقانی ۱۲ دی ماه […]

گزارش سه ماه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماه (۲۶ مرداد ماه تا ۲۶ آبان ماه) با برگزاری ۱۲ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها […]

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سی و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، ، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر احمدی، دکتر رفیعی، دکتر جمالدینی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۲۸ آذر سال ۱۴۰۱ […]

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر حکیم‌زاده، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر احمدی، دکتر رفیعی و دکتر زرقانی ۲۱ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل […]

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر حاتمی، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر احمدی و دکتر زرقانی ۱۴ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد.   به گزارش […]

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر حاتمی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر آیتی، دکتر حکیم‌زاده، دکتر احمدی و دکتر زرقانی ۷ آذر سال ۱۴۰۱ به صورت […]

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سی و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی‌آرای، دکتر کرمی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر جمالدینی، دکتر احمدی، دکتر آیتی، دکتر حکیم‌زاده، دکتر خسروی، دکتر رفیعی و دکتر زرقانی ۲۳ آبان ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و […]

جلسه سی و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه سی و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سی و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر زرقانی ۱۶ آبان سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه […]

سی‌ و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی‌ و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سی و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر نیک‌نام، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر خسروی و دکتر زرقانی ۹ آبان سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه پیگیری […]

سی‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی‌امین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه،  دکتر حاتمی،دکتر خسروی، دکتر زرقانی ۲ آبان سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در […]

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   بیست و نهممین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر عراقیه و دکتر زرقانی ۲۵ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این […]

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   بیست و هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر جمال الدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه و دکتر زرقانی  ۱۸ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی- برخط تشکیل شد. به گزارش […]

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکترکشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان، دکتر زرقانی و خانم دهباشی  ۱۱ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی ارزیابی عملکرد […]

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

بیست و ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان و دکتر زرقانی، ۴ مهر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه بررسی ارزیابی عملکرد انجمن در سال […]

جلسه بیست و پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیست و پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکتر خسروی و دکتر زرقانی ۲۱ شهریور سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش […]

جلسه بیست و چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   بیست و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیک‌نام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکترخسروی و دکتر زرقانی، ۱۴ شهریورماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. […]

گزارش سه ماه دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماه دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره دوره نهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از ۲۶ بهمن ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز نموده و به منظور آگاه نمون اعضاء از فعالیت‌های انجمن گزارش‌هایی را در بازه سه ماهه ارائه می‌نماید. هیات مدیره، طی بازه سه ماه اخیر(۲۶ […]

جلسه بیست و سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیست و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکترخسروی و دکتر زرقانی، ۷ شهریورماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل […]

جلسه بیست و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیست و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر علی عسگری، دکترخسروی، دکتر سراجی، دکتر پارسا و دکتر زرقانی، ۳۱مردادماه سال ۱۴۰۱ […]

جلسه بیست و یکم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیست و یکم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی و دکتر زرقانی، ۲۵مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن […]

جلسه بیستم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه بیستم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران بیستمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان، دکتر سراجی و دکتر زرقانی، ۱۰ مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش […]

جلسه نوزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه نوزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نوزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر نیکنام، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر شریفیان و دکتر زرقانی، ۳ مردادماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات […]

جلسه هجدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هجدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هجدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، دکتر حاتمی، دکترگویا، دکتر رفیعی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان و دکتر زرقانی، ۲۰ تیرماه سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه […]

جلسه هفدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هفدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر مهرمحمدی، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۱۳ تیر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ [...]

جلسه شانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 جلسه شانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   شانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر سراجی، دکتر علی‌عسگری، دکترعراقیه، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۶ تیر سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن [...]

جلسه پانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه پانزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   پانزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر حاتمی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر زرقانی ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات [...]

جلسه چهاردهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه چهاردهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   چهاردهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر علی‌عسگری، دکتر عراقیه، دکتر حاتمی، دکتر خزائی، دکتر زرقانی و آقای افشار بهمنی ۲۵ خرداد سال ۱۴۰۱ به دو صورت حضوری، در سالن [...]

جلسه سیزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه سیزدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سیزدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر علی‌عسگری، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر خزائی، دکتر پارسا و دکتر زرقانی ۱۶ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش [...]

جلسه دوازدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه دوازدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر حاتمی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر خزایی، دکتر پارسا و دکتر زرقانی ۹ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. [...]

جلسه یازدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه یازدهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   یازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر کرمی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر خزایی، دکتر شهیدی و دکتر زرقانی ۲ خرداد سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات [...]

جلسه دهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه دهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   دهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کرمی، دکتر نیک نام، دکتر کشتی آرای، دکتر حاتمی، دکتر خسروی، دکتر عراقیه، دکتر جمال‌الدینی، دکتر خزایی، دکتر فرزادنیا و دکتر رفیعی ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. [...]

جلسه نهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه نهم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر حاتمی، دکتر کشتی آرای،  دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر فرزادنیا، دکتر جمالدینی، دکتر خسروی، دکتر سراجی و دکتر شهیدی ۱۹ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به [...]

جلسه هشتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هشتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   هشتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر شریفیان، دکتر خسروی، دکتر رفیعی و دکتر شهیدی، ۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به [...]

جلسه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه هفتم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   هفتمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر خسروی، دکتر سراجی، دکتر رفیعی و دکتر خزائی ۲۹ فروردین سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش [...]

جلسه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه ششم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   ششمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر گویا، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر کرمی، دکتر شریفیان، دکتر خسروی، دکتر خزائی و دکتر رفیعی ۲۲ فروردین سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش [...]

جلسه پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه پنجم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر جمال‌الدینی، دکتر نیک‌نام، دکتر عراقیه، دکتر حاتمی، دکتر پارسا، دکتر خسروی، دکتر شریفیان، دکتر خزائی و دکتر کرمی ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات [...]

جلسه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهر محمدی، دکتر نیک‌نام، دکتر کشتی آرای، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقیه، دکتر کرمی و دکتر خزائی ۱۶ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در [...]

جلسه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه سوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر نیک نام، دکتر کرمی، دکتر جمال‌الدینی، و دکتر عراقیه ۹ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه ارائه سیاست [...]

جلسه دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه دوم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی و دکتر کرمی، ۲ اسفند سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه گزارش پیشرفت همایش [...]

جلسه اول هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

جلسه اول هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران   اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کشتی آرای، دکتر نیک‌نام، دکتر جمال‌الدینی، دکتر عراقی و دکتر کرمی، ۲۹ بهمن سال ۱۴۰۰ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ در این جلسه که با موضوع [...]

گزارش سه ماهه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماهه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره دوره نهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از ۲۶ بهمن ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز نموده و طی ۳ ماه گذشته با برگزاری ۱۰ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید [...]