اخبار هیات مدیره

گزارش سه ماه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

گزارش سه ماه چهارم هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران طی بازه سه ماهه (۲۶ آبان ماه تا ۲۶ بهمن ماه) با برگزاری ۱۰ جلسه با حضور تمامی منتخبین اعم از اصلی و علی‌البدل و با مشارکت تنی چند از اساتید پیشکسوت و علاقه‌مند به بررسی سیاست‌ها، برنامه‌ها […]

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور آقای دکتر مهرمحمدی، آقای دکتر کرمی، خانم دکتر کشتی آرای، خانم دکتر نیکنام، خانم دکتر خزائی، آقای دکتر خسروی، آقای دکتر آیتی، آقای دکتر عراقیه، خانم دکتر  احمدی، خانم دکتر زرقانی […]

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و سومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکترکرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر آیتی،  دکتر عراقیه،  دکتر نیکنام، دکتر  احمدی، آقای­ فلاحت­داری و دکتر اسلامیان ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات […]

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و دومین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر مهرمحمدی، دکتر کشتی‌آرای، دکتر خزائی، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر آیتی، دکتر حکیم زاده، آقای فلاحت‌داری و دکتر اسلامیان ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل شد. […]

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهل و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر خسروی، دکتر رفیعی، دکتر آیتی، دکتر حکیم زاده، دکتر رایان راد، دکتر زرقانی، دکتر اسلامیان ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی_برخط تشکیل […]

تاسیس کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

نائب رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران خبر داد: تاسیس کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران دکتر نرگس کشتی آرای، نایب رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از تاسیس کمیته مرکزی معلمان انجمن مطالعات برنامه درسی ایران خبر داد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ دکتر کشتی آرای ضمن اعلام خبر تاسیس […]

اقتراح درباره برنامه راهبردی نه ساله انجمن

اقتراح درباره برنامه راهبردی نه ساله انجمن هیات مدیره دوره نهم انجمن به منظور تداوم و ارتقا فعالیت‌های انجمن در چشم‌اندازی نه ساله برنامه راهبردی خود را در سه حوزه استراتژیک مرجعیت علمی، پاسخگوئی اجتماعی و مشارکت در اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان تدوین می کند. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ بیش از ۲۳ سال از […]

گزارش دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران

گزارش دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی انجمن برنامه درسی ایران دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر کرمی، دکتر کشتی آرای، دکتر نیکنام، دکتر حکیم زاده و دکتر آیتی ۳ بهمن ماه ۱۴۰۱ به صورت الکترونیکی و برخط تشکیل شد. به گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران؛ […]

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چهلمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر نیکنام، دکتر کرمی،  دکتر کشتی آرای، دکتر جمالدینی، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر آیتی،  دکتر حاتمی، دکتر احمدی، دکتر عراقیه، دکتر خزائی، دکتر زرقانی و همچنین حضور دکتر رایان راد ۲۶ دی […]

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران سی و نهمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با حضور دکتر مهرمحمدی، دکتر نیکنام، دکتر کرمی، دکتر جمالدینی، ، دکتر رفیعی، دکتر خسروی، دکتر آیتی، دکتر احمدی، دکتر عراقیه، دکتر حکیم زاده و دکتر خزائی ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱ به صورت […]