استاد تلاشگر خانم دکتر رضوان حکیم زاده

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با نام خدا

سرکار خانم دکتر رضوان حکیم زاده
استاد تلاشگر رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۳
با سلام،
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارتقاء حضرتعالی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض می نماید.
امید است در آینده نزدیک شاهد توفیقات افزون تر سرکارعالی بوده و انجمن از پشتوانه های مستحکم علمی در فرایند دستیابی به  چشم انداز پیش بینی شده در برنامه راهبردی خود بیش از پیش برخوردار گردد.
سلامت و شادکامی شما را از درگاه ایزد سبحان مسئلت می نمایم.
 
دکتر علیرضا عصاره

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران