صورتجلسه کمیسیون روابط بین الملل

کارگاه ها و دوره های آموزشی
تارخ برگزاری : ۳/۱۰/۸۷
حاضرین جلسه : دکتر مهرمحمدی، دکتربهرنگی، دکتر آقازاده و آقای رضوی
غائبین جلسه : دکتر گویا ،دکتر عصاره، دکتر وزیری، دکتر مهران ،دکترابوالقاسمی
 ساعت شروع جلسه : ۱۶
ساعت اتمام جلسه: ۱۷:۳۰
دستور جلسه:
۱٫         گزارش پیشرفت کار همایش بین المللی سال ۲۰۱۰ ( دکتر علی عسکری)
۲٫         گفتگو درباره تدارک بین المللی همایش نهم انجمن – تبریز
۳٫         تهیه گزارش ۶ ماهه وقایع مهم بین المللی جهان در حوزه برنامه درسی ( دکتر فتحی)
۴٫         فعال سازی سایت انگلیسی انجمن ( دکتر عطاران و آقای رضوی) 
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :
۱-       آقای دکتر مهرمحمدی از آقای رضوی خواستند گزارشی از جلسه ای که با دکتر عطاران راجع به راه اندازی سایت انگلیسی انجمن را به اعضا ارائه داهند. ایشان ضمن ارائه گزارش جلسه، طرح اولیه صفحه اصلی (Home Page)  سایت را در اختیار اعضا قرار دادند. پس از بحث و تبادل نظر ،مقرر گردید نظرات پیشنهادی توسط آقای رضوی اعمال و نسخه جدید ارائه گردد.
۲-        درارتباط با برگزاری همایش منطقه ای آموزش علوم، طبق گفته آقای دکتر مهرمحمدی نامه درخواست مجوز برای آقای دکتر قربانی ( رابط وزارت علوم ) ارسال شده و در حال حاضر منتظر پاسخ هستیم. همچنین، برای برگزاری همایش منطقه ای، علاوه بر مجوز وزارت خارجه، باید منتظر مجوز هیئت دولت هم باشیم.  در ادامه پیشنهاد شد در دوره انتظار ارتباط های لازم با آیسسکو و یونسکو برقرار شود.   
۳-       آقای رضوی پیشنهاد دادند در فرصت بوجود آمده برای بررسی زمینه های اجرایی همایش های منطقه ای یا بین المللی، یک "چارچوب کلی"  در خصوص مولفه ها وفرایند های مختلف برنامه همایش تهیه  شود تا در صورت مساعد شدن شرایط اجرا، برنامه ریزی های محتوایی و اجرایی تسهیل گردد.
۴-        دستور جلسه سوم به دلیل غیبت دکتر فتحی و دستور جلسه دوم به دلیل پایان یافتن زمان از دستور خارج شد و مقرر شد در دستور کار جلسه آینده قرار گیرد..