صورت جلسه کمیسیون توسعه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به نام خدا

 

صورت جلسه کمیسیون توسعه

 انجمن  مطالعات برنامه درسی ایران

 تاریخ برگزاری: ۰۷/۱۱/۹۳

مکان: دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، موسسه روانشناسی

ساعت شروع: ۱۳:۰۰

ساعت پایان: ۱۴:۴۵

حاضران: دکتر محمد علی میرزابیگی[۱] / دکتر علیرضا صادقی[۲] / دکتر مرضیه دهقانی[۳] / دکتر علی حسینی خواه[۴] / امید امراله[۵] / مینا احمدیان[۶]

غایبان : دکتر محمد جوادی پور[۷]  / دکتر رضوان حکیم زاده [۸] /  آقای علی زرافشان[۹] /  دکتر پروین صمدی[۱۰] 

 

دستور جلسه:

ادامه ی اقدامات مربوط به تشکیل کمیته دانشجویی و عضویت دانشجویان جدید

نحوه برگزاری پنل، سمینار و کارگاه های آموزشی

 

قبل از دستور :

دکتر میرزابیگی: کمیسیون در چارچوب اهداف و وظایف خود، جهت توسعه کمی و کیفی برنامه ی درسی در دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی، اقدام به تشکیل کمیته دانشجویی نموده است و در آینده کمیته تخصصی برنامه درسی فرهنگیان را تشکیل خواهد داد. سایر اقداماتی که در دستور کار قرار دارد، ارائه نشریه کمیسیون توسعه به صورت الکترونیکی و یا نسخه چاپی، برگزاری سمینار، پنل و کارگاه های آموزشی از طریق  کمیته دانشجویی در دانشگاه ها می باشد.

در ادامه دکتر میرزابیگی، خانم احمدیان را به عنوان دبیر کمیسیون توسعه معرفی نمودند.

 

 

 

دستور اول

 ادامه ی اقدامات مربوط به تشکیل کمیته دانشجویی و عضویت دانشجویان جدید:

 

آقای امراله:

الف) با توجه به حساسیت کمیسیون توسعه و هدفی که این کمیسیون دارد، نیازمند مشارکت صد در صد اعضای کمیسیون می باشیم تا بتوان ایده های مطرح شده را بررسی و تصویب کرد.

ب) جهت حفظ عضویت دانشجویان می توان نظام ارتقاء و کیفیت سنجی برای دانشجویان عضو تعریف کرد. در این صورت به افراد فعال امتیاز داده می شود.

ج) ارائه فرم عضویت دانشجویان برای ثبت نام با پرداخت هزینه مطرح شده، مانع از عضویت دانشجویان می شود.

 

دکتر میرزابیگی: طراحی فرم عضویت بدون پرداخت هزینه از سوی دانشجویان باید در هیأت مدیره مطرح شود. برای جذب دانشجویان می توان ابتدا آن ها را ثبت نام اولیه کرد.

 

دکتر صادقی: پس از ثبت نام اولیه در یک پنل تخصصی به دانشجویان فرم عضویت می دهیم. در این پنل می توان پس از معرفی انجمن، اهداف، مزایا و امکانات انجمن از طریق عضویت در کمیته دانشجویی، به دانشجویان تشریح گردد و دانشجویان در صورت تمایل به عضویت، هزینه را پرداخت خواهند کرد. 

 

دکتر حسینی خواه:

الف) دانشگاه خوارزمی در دو واحد تهران و کرج دارای دانشجویان بی شماری است و انتخاب دو دانشجوی ارشد و دکتری از واحد کرج نمی تواند هر دو دانشگاه را پوشش دهد. بنابراین باید با هماهنگی مدیر گروه دانشگاه خوارزمی تهران، دو دانشجوی دیگر برای این دانشگاه معرفی گردد.

ب) دانشگاه ها دارای دانشجویان کارشناسی بسیاری است که باید از پتانسیل آن ها استفاده کرد.

ج) مساله دیگر در مورد دانشجویان تحقیقات آموزشی است که بلاتکلیف می باشند و بهتر است آن ها نیز به عضویت انجمن درآیند.

 

 دکتر میرزابیگی:

الف) اعضای اصلی کمیته دانشجویی می توانند در دانشگاهِ خود، گروه های علمی تشکیل دهند و از طریق گروه ها، دانشجویان کارشناسی را دعوت نمایند. کمیته دانشجویی می تواند در این مورد که چگونه می توان تشکیلاتی را برای عضویت دانشجویان کارشناسی ایجاد کرد، گفت و گو کند.

ب) دانشجویان تحقیقات آموزشی نیز می توانند عضو شوند اما با توجه به این که به عنوان اعضای وابسته محسوب می شوند، نمی توانند در انتخابات رای دهند.

دکتر دهقانی: با توجه به اهداف کمیسیون توسعه، کلیه دانشگاه ها باید در پوشش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران قرار گیرند. از این رو می شود فهرست اسامی دانشگاه ها را از پورتال سازمان سنجش استخراج و نماینده آن ها به کمیسیون توسعه دعوت گردد.

 

  مصوب:

    الف) طراحی فرم ثبت نام اولیه توسط آقای امراله و ارسال این فرم به اعضای کمیسون توسعه برای بررسی و اعلام نظر

   ب) استخراج فهرست اسامی دانشگاه ها ی دارای رشته ی برنامه درسی از پورتال سازمان سنجش گروه مطالعات برنامه توسط خانم احمدیان

   ج) معرفی دو نماینده دانشجویی برای کمیته دانشجویی از دانشگاه خوارزمی تهران توسط دکتر حسینی خواه

   د) دعوت از نمایندگان سایر دانشگاه ها برای شرکت در کمیسیون توسعه و کمیته دانشجویی توسط دکتر میرزابیگی

   و) پیرینت و توزیع فرم ثبت نام اولیه به نمایندگان دانشگاه ها در کمیته دانشجویی، اجرای فرم در دانشگاه ها و در نهایت تحلیل فرم ها

   ه) به عضویت درآوردن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته مطالعات برنامه درسی توسط کمیته دانشجویی با حضور نمایندگان دانشگاه ها

  ی) به عضویت در آوردن دانشجویان کارشناسی رشته علوم تربیتی، در مراحل بعدی

 

دستور دوم

نحوه برگزاری پنل، سمینار و کارگاه های آموزشی:

 

دکتر میرزابیگی:

الف) به منظور ارتقای ظرفیت تشکیلاتی دانشجویان، کمیته دانشجویی جهت جذب نیروها تشکیل شد. به منظور ارتقاء ظرفیت های حرفه ای دانشجویان نیز، یک روش این است که سمینار علمی برگزار کنیم که خود دانشجویان ارائه دهند. این سمینار می تواند حول موضوعی خاص با پیشنهاد کمیته دانشجویی باشد. در این سمینار اساتید نیز داوری خواهند کرد. بنابراین می توان ابتدا یک پنل برای جذب دانشجویان و ایجاد انگیزه جهت مشارکت در انجمن تشکیل داد و سپس این سمینار را برگزار کرد. از اهداف اصلی برگزاری پنل نیز، اعلام موجودیت عملی کمیته دانشجویی می باشد.

ب) با برگزاری همایش و سمینار:

·         دانشجویان متوجه خواهند شد، انجمن چه فایده ای برای آن ها خواهد داشت.

·         دانشجویان در این فرصت متخصصان این رشته را ملاقات می کنند و از نظرات آن ها بهره می برند.

·         در این پنل می توان به طرح برخی از مفاهیم و مطالب پیچیده در حوزه ی برنامه درسی، برخی معضلات در این رشته و یا به شرح تجربیات عملی در برنامه درسی و ارتقای کیفیت آموزش پرداخت.

·         تعدادی از متخصصان این رشته تجربیات مفیدی دارند که می تواند در کنار مباحث تئوری، مورد استفاده ی دانشجویان و دست اندر کاران برنامه درسی، علوم تربیتی و روان شناسی قرار گیرد.

ج) منظور از پنل؛ دعوت از ۴ یا ۵ نفر از متخصصان که هر یک به اختصار حدود ۱۵ دقیقه صحبت خواهند کرد و افراد شرکت کننده که با مطالعه قبلی در ارتباط با موضوع وارد پنل شده اند، به طرح پرسش از مدعوین می پردازند.

د) همچنین ارائه خبرنامه یا گاهنامه به دانشجویان می تواند، علاوه بر دانش افزایی و تغییر نگرش نسبت به رشته ی خود،   آن ها را نسبت به اهداف و اقدامات کمیسیون توسعه آگاه سازد.

و) در اواخر اسفند ماه و یا اوایل فروردین ماه می توان پنل مورد اشاره (با حضور دانشگاه های عضو کمیته) و یا اولین کارگاه آموزشی را برگزار کرد. یکی از اقدامات کمیته دانشجویی این است که عناوین مورد علاقه و مورد نیاز دانشجویان برای کارگاه ها را شناسایی و اولویت بندی کند.

 

دکتر حسینی خواه:

الف) برگزاری کارگاه های آموزشی باید ماهیت کارآفرینانه داشته باشد. دانشجویان کارشناسی نیاز به آموزش عملی برای ورود به دنیای کار دارند. دانشجویان کارشناسی پتانسیل عظیمی هستند که می توانند برای انجمن درآمدزا باشند.

ب) از این رو موضوع یک پنل می تواند، نیازهای کاری فارغ التحصیلان و یا دانشجویان باشد و بررسی گردد که دانشجویان به چه تخصص هایی نیاز دارند. در این پنل از متخصصان دعوت شود و در پایان به دانشجویانِ شرکت کننده، مدرک انجمن داده شود.

 

دکتر میرزابیگی: کمیته دانشجویی می تواند ۴ یا ۵ موضوع برای پنل ارائه بدهد و سپس این موضوعات در جلسه کمیسیون بررسی و تصویب گردد.

 

دکتر صادقی: برگزاری پنلِ اول با هدف گردآوری دانشجویان، آشناسازی دانشجویان با دانشجویان سایر دانشگاه ها و ایجاد ارتباط دانشجویان با انجمن می باشد اما پنل های بعد می تواند توسط خود دانشجویان با حضور اساتید برگزار شود.

 

دکتر دهقانی:

الف) برگزاری کارگاه های تخصصی جهت ارائه خدمات می تواند با درصدی تخفیف برای اعضای پیوسته انجمن صورت گیرد.

ب) کاربردی کردن آموزش بسیار اهمیت دارد از این رو می توان از افراد متخصص در حوزه ای خاص برای آموزش در کارگاه ها استفاده کرد.

نظر اعضای کمیسیون توسعه: برای مثال؛ دکتر آقازاده در حوزه صنعت، دکتر فتحی واجارگاه در حوزه نیروی انسانی، دکتر میرزابیگی در حوزه ارتقای کیفیت آموزش پزشکی و سایر افراد ی که تجربه ی عملی مشخص و مرتبط دارند. 

ادامه ی پیشنهاد خانم دکتر دهقانی:

ج) می توان با حضور متخصصینی که در حوزه پایان نامه تجربیات فراوانی دارند، برای دانشجویان کارگاه آموزشی برگزار کرد.

د) باید برنامه ریزی سالانه ای انجام دهیم. ۱۲ ماه در سال داریم و هر ماه یک کارگاه داشته باشیم. در این برنامه باید از نیروهایی که حتماً در برگزاری کارگاه شرکت می کنند، استفاده کرد. به ویژه کارگاه های اول بهتر است توسط اساتید شناخته شده و مطرح برگزار شود.

دکتر حسینی خواه: لازم است کمیسیون توسعه برای خود یک چشم انداز تعریف کند که برای مثال تا ۶ ماه آینده تعداد اعضای دانشجویی را افزایش دهد.

 

دکتر میرزابیگی: پیشنهاد دکتر حسینی خواه در اهداف کمیسیون توسعه، همچنین در برنامه ی سالیانه ی آن درج شده است.

 

مصوب:

الف) برگزاری کارگاه، پنل و سمینار دانشجویی از فروردین ماهِ سال آینده

ب) اعلام ۵- ۴ موضوع کاربردی و کارآفرینانه جهت برگزاری کارگاه ها و پنل، توسط کمیته دانشجویی بر اساس نیازسنجی و علاقه دانشجویان، بحث و تصمیم گیری در جلسه ی کمیسیون توسعه

                                                                                                      

بعد از دستور :

دکتر میرزابیگی:

الف) با تشکر از حاضران در جلسه، برای تصمیم گیری بهتر در جهت تحقق اهداف کمیسیون توسعه و هماهنگی بیشتر بین همکاران در دانشگاه های مختلف، به خصوص در مرحله ی اجرای برنامه ها، نیاز به آن است که اعضای کمیسیون، حضوری منظم تر در جلسات داشته باشند.

ب) در غیاب آقای دکتر جوادی پور، از ایشان تشکر می کنیم که دفترشان را برای برگزاری جلسه در اختیار ما قرار دادند. البته غیبت ایشان در این جلسه بنا بر اطلاع قبلی، برای انجام برنامه ی ضروری دیگری بوده است. 

ج) جلسات دو هفته در میان، در مکانی که در آینده اعلام می شود، برگزار خواهد شد.

 

 

                                                                                              تنظیم صورت جلسه توسط:

                                                                                                           مینا احمدیان

                                                                                                     دبیر کمیسیون توسعه

                                                                                               انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

                                                                                                              93/11/14

 


[۱]. رئیس کمیسیون توسعه، عضو هیات علمی دانشگاه تهران          mbeigi@ut.ac.ir

[۲]. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی  sadeghi.edu@gmail.com       

[۳]. عضو هیات علمی دانشگاه تهران           dehghani_m33@ut.ac.ir

.[۴] عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی کرج          hosseinikhah_ali@yahoo.com

[۵]. مسئول کمیته دانشجویی، دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه تهران          amrollahomid@yahoo.com

[۶]. دبیر کمیسیون توسعه، دانشجوی دکتری رشته مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبایی       ahmadian931@atu.ac.ir

[۷]. عضو هیات علمی دانشگاه تهران javadipour846@yahoo.com       

[۸]. عضو هیات علمی دانشگاه تهران           hakimzadeh@ut.ac.ir

.[۹] معاون وزارت آموزش و پرورش          zarafshanali2010@hotmail.com

[۱۰]. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا            p.samadi2013@yahoo.com