پروفسور ویلیام پاینار

سال دوم، شماره نهم


پاینار در حال حاضر مدیر مسئول مجله پژوهشی برنامه درسی است. وی کنفرانس “نظریه برنامه درسی و عمل کلاسی” برگامو را با همراهی ژانت میلر برگزار کرده است. پاینار مؤسس و رئیس انجمن بین‌المللی پیشرفت مطالعات برنامه درسی و نیز مؤسس انجمن امریکایی پیشرفت مطالعات برنامه درسی که از انجمن‌های وابسته به انجمن بین‌المللی پیشرفت مطالعات برنامه درسی می‌باشد.
پاینار قبل از ورود به دانشگاه بریتیش کلمبیا به عنوان مدیر مرکز مطالعه “بین‌المللی کردن مطالعات برنامه درسی”، نظریه برنامه درسی را در دانشگاه لوئیزیانا تدریس می‌کرد و در آنجا به عنوان استاد افتخاری مشغول به خدمت بود. او در دانشگاه‌های ویرجینیا و مؤسسات امریکایی دانشگاه کلگیت نیز کار می‌کرده است. پاینار استاد ترددی در کالج معلمین، دانشگاه کلمبیا، دانشگاه ایالتی اوهایو، انستیتوی مطالعات آموزشی اونتاریو، دانشگاه آلبرتا و دانشگاه بریتیش کلمبیا از بین دیگر مؤسسات بوده است.
وی سخنرانی‌های مبسوطی در دانشگاه‌های هاروارد، مک گیل و دانشگاه‌های شیکاگو، اسلو و توکیو داشته است.