فصلنامه انشا و نگارش بستری برای تحقق اهداف گروه انشا

سال سوم، شماره دوازدهم


 
اعضای گروه انشا و نگارش انجمن مطالعات برنامه درسی با ارائه مقالات و روش های تدریس در زمینه آموزش انشا همکاری مستمری در تولید محتوا و تغییر نگرش سنتی نسبت به درس انشا با داشته اند. از جمله می توان به این موارد اشاره کرد:
۱- زنگ قشنگ انشا،ابراهیم هداوند میرزایی،فصلنامه شماره ۱
۲- کلاس تفکر خلاق،لیلی جمالی عالم،فصلنامه شماره ۱
۳- نقد وبررسی نگارش اول راهنمایی،علی اکبر زین العابدین،شماره۱
۴- ماجرای توصیف،سیاوش پیریایی،شماره۱
۵- آموزش کاربردی ساده نویسی ونگارش خلاق،مینا فرشید نیک،شماره ۱
۶- کلاس های غریب انشا،ابراهیم هداوند میرزایی،فصلنامه شماره ۲
۷- یکی به نعل یکی به میخ،علی اکبر زین العابدین،شماره۲
۸- انشای دورهمی(اداره کلاس انشا با گروه های همیاری)، علی اکبر زین العابدین ،فصلنامه شماره ۳
۹- طرح درس بازتاب تابستان،مینا فرشید نیک،فصلنامه شماره ۳
۱۰- مثل آباد(کاربرد ضرب المثل درکلاس انشا)،استاد سید مصطفی طباطبایی،فصلنامه شماره ۱،۳،۲
علاقه مندان به تهیه فصلنامه انشا و نویسندگی می توانند بااین شماره تماس بگیرند:۶۶۴۲۷۰۵۳ ویا به نشانی www.neveshtan.ir مراجعه نمایند.
گفتنی است مدیرمسئول این فصلنامه سید حسین حسینی نژاد مدیر گروه انشای انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی می باشند