مقتل منظوم فدایی مازندران

سال سوم، شماره چهاردهم


 
سرخط برجسته ترین پویه های آموزشی – علمی
فریدون اکبری
۱- برگزاری دوره ی اموزشی تربیت دبیرربان فارسی دوره ی راهنمایی به مدت ۴۰ ساعت درتهران- تیر ماه ۱۳۸۸
۲- تدریس در دوره ی ۴۰ ساعتی آموزش مدرسان زبان و ادب فارسی تابستان ۸۸ در شهرمقدس مشهد
۳- تالیف کتاب فارسی دوم راهنمایی تحصیلی
۴- تالیف فارسی سوم راهنمایی برای اجرای آزمایشی
۵ – تالیف کتاب روش تدریس فارسی دوم راهنمایی
۶- تالیف کتاب دستور توصیف زبان فارسی
۷ – تالیف کتاب روش های نوین یاددهی – یادگیری
– تدو.ین راهنمای برنامه ی درسی ” نقد کتاب ” زمستان ۸۸
– تحقیق ، تصحیح و چاپ نسخه ی خطی نخستین مقتل منظوم فارسی به نام ” مقتل منظوم فدایی مازندرانی ”
کلیات مقتل منظوم فدایی مازندرانی
پس از سال ها تحقیق و پژوهش کلیات مقتل بزرگ ترین مرثیه سرای روزگار قاجار میرزا محمود فدایی مازندرانی به چاپ رسیده است.این مقتل عاشورایی چند ویژگی دارد:
۱) اوّلین مقتل منظوم تاریخ ادب فارسی است .
۲) طولانی ترین ترکیب بند عاشورایی را با ۴۲۰۰ بیت در بر دارد .
۳) طولانی ترین قصیده ی عاشورایی را با ۶ بار تجدید مطلع در ۳۱۴ بیت در خود جای داده است.
۴) تنها اثری از قدما است که در سطح گسترده به نوحه و سینه زنی در قالب ها و ترجیعات روی اورده است.
۵) سرشار از صور خیال عاشورایی است . زبان شعری این سراینده کاملا تصویری است .
این مقتل ارجمند را انتشارات فرتاب در تهران به تازگی روانه ی بازار کرده است
کلمات کلیدی: مقتل ، فدایی مازندرانی ، ادب عاشورایی
– برگزاری کارگاه علمی آموزشی تالیف کتاب درسی در کشور تاجیکستان
– سخنرانی با موضوع روش های فعال تدریس در همایش دبیران زبان و ادب فارسی شهر تهران اسفند۱۳۸۸
– برگزاری کارگه آموزش زبان فارسی در همایش انجمن برنامه ی درسی ایران در شهر تبریز آبان ۸۸
– سخنرانی در همابش دبیران زبان و ادب فارسی استان بوشهر فروردین ۱۳۸۹
– بازدید از مراکز آموزشی و بررسی چگونگی آموزش زبان فارسی در دوره ی راهنمایی تحصیلی استان گلستان اردیبهشت ۸۹
– سخنرانی در اولین مجمع دبیران و استادان زبان و ادبیات فارسی دبیرستان های” فرهنگ ” شهر تهران اردیبهشت