آموزش شیمی

سال سوم، شماره شانزدهم


 
معرفی کتاب:
کتاب «آموزش شیمی» تالیف دکتر عابد بدریان در ۲۴۴ صفحه از طرف انتشارات مبنای خرد منتشر شد.
در این کتاب علاوه بر پرداختن به شیوه های مختلف آموزش شیمی و چگونگی انجام فعالیت های عملی، نحوه ی کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش شیمی و یادگیری شیمی بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است. کتاب مورد نظر از جمله کتابهائی است که به بررسی شیوه های جدید آموزش شیمی پرداخته و در با بیانی ساده، رویکردها، راهبردها و الگوهای جدیدی را برای دانش‌افزایی دبیران شیمی و علاقمندان حوزه آموزش شیمی طرح کرده است که بر پایه یافته های پژوهشی حوزه ی آموزشی علوم تجربی و آموزش شیمی در سطح جهان ارائه شده اند.
این کتاب دارای شش فصل می باشد که عناوین فصل ها عبارتند از:
۱- مروری بر سیر تاریخی آموزش شیمی در جهان
۲- فلسفه و اهداف جدید آموزش شیمی
۳- راهبردها و الگوهای جدید آموزش شیمی
۴- آموزش و یادگیری شیمی در آزمایشگاه
۵- جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری
۶- سنجش و ارزشیابی فرایند یادگیری شیمی
قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال