گزارش کارگاه ساخت اسطرلاب

سال سوم، شماره شانزدهم


 
گزارش کارگاه ساخت اسطرلاب و.۰۰
روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه کارگاه ساخت اسطرلاب با استقبال فراوان علاقمندان علم نجوم مواجه شد . بطوریکه شرکت کنندگان در این نشست تقاضای اجرای مجدد این کارگاه را خواستار شدند. امیدواریم در پاییز امسال این کارگاه مجدداْ برگزار شود.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفاًَ به http://abaghani.blogfa.com/ مراجعه نمایید.