تاریخچه ایجاد کمیته ی آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ وتمدن اسلامی

سال سوم، شماره شانزدهم


 
یکی از زیرمجموعه های گروه پژوهش در برنامه‌های درسی علوم تجربی
موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی
به منظور پاسخ گویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه برنامه‌های درسی دوره‌های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی و ارتقای سطح کیفی آنها، مؤسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی، وابسته به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش در قالب دو پژوهشکده ” برنامه‌ریزی درسی”، “ارزشیابی و نوآوریهای آموزشی” از دی ماه سال ۱۳۷۹ در سازمان تأسیس شده است. بر اساس اساسنامه مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۰ پژوهشکده شامل چهار گروه پژوهشی بوده است و از این بین، پژوهش در برنامه‌های درسی علوم تجربی به صورت زیر گروه های پژوهش در آموزش علوم تجربی، پژوهش در آموزش ریاضی، کمیته فناوری و نانو وکمیته آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی ساماندهی شد. کمیته آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی جوانترین زیر گروه پژوهش در آموزش علوم تجربی می باشد، که در تاریخ بهمن ماه سال ۱۳۸۶ به منظور پاسخ گویی به بخشی از نیازهای آموزشی و پژوهشی در زمینه برنامه‌های آموزشی نجوم و ارتقای سطح کیفی آنها در سامانه آموزشی وزارت متبوع،شکل گرفت. درتاریخ ۱/۰۵/۱۳۸۸ خانم دکتر علم‌الهدی رئیس وقت مؤسسه پژوهشی، دکتر اشرف السادات شکرباغانی را به عنوان دبیر کمیته آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی منصوب کرد و این انتصاب تاکنون تمدید شده است.
اهداف کمیته آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی
در حال حاضر فعالیتهای اصلی این گروه به قرار زیر است:
· تحقیق بنیادی، کاربردی و توسعه ای در آموزش نجوم.
· بررسی مشکلات و مسائل نظری و روش شناختی آموزش نجوم.
· معرفی استعدادها و توانمندیهای موجود در بخش‌های مختلف آموزش و پرورش.
· همکاری و تعامل با گروه های فیزیک، جغرافیا، ریاضی، زمین شناسی و علوم تجربی دوره آموزش عمومی دفتر تألیف.
· زمینه‌سازی اجرای طرح جامع آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی در سراسر کشور
· انجام طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی و توسعه ای در آموزش نجوم (برنامه ریزی درسی، نوآوری در روش های آموزشی، بررسی تطبیقی برنامه درسی نظام های مختلف آموزشی، رویکردها و روشهای برنامه های درسی ) به منظور تدوین مناسب ترین برنامه هماهنگ با نظام فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور و پیشنهاد آن به سازمان.
· بررسی و تحقیق در خصوص تولید انواع رسانه های آموزش نجوم.
· انتشار مقالات علمی- پژوهشی و کتاب (تألیف و ترجمه) درباره آموزش نجوم.
· بررسی و پیشنهاد تشکیل دوره‌های آموزشی کوتاه مدت، همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی درباره آموزش نجوم بر اساس نیاز پژوهشکده و ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب و همکاری در اجرا.
فعالیت‌های کمیته آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی
۱٫ تعیین عنوان های پژوهشی به روش علمی انتخاب اولویت های پژوهشی
– بررسی مهم ترین مسائل برنامه درسی و تعیین نیازهای پژوهشی
– انتخاب عنوان های پژوهشی
– انتخاب اولویت های پژوهشی
– تهیه شرح عنوان های پژوهشی (تبیین مسأله و تعیین اهداف طرح پژوهشی)
۲٫ بررسی و ارزیابی طرح ها و گزارش های پژوهشی رسیده به کمیته
– تهیه طرح های تحقیقی مورد نیاز
– بررسی و ارزیابی طرح های پژوهشی
– تصویب طرح های پژوهشی تا سقف اعتباری ۷۰ میلیون ریال
– پیشنهاد ناظر طرح های پژوهشی کمیته به رئیس پژوهشکده
– ارزشیابی گزارش های نهایی پژوهش های انجام شده در زمینه های تخصصی کمیته
۳٫ اجرای طرح های پژوهشی
– اجرای طرح های تحقیقاتی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در برنامه های درسی فیزیک، جغرافیا، ریاضی، زمین شناسی و علوم تجربی از منظر نجوم
– اجرای انواع طرح های پژوهشی به منظور دستیابی به نوآوری های آموزشی قابل استفاده در مدارس کشور
– برگزاری نشست ها، سمینارها و همایش های علمی
– انتشار نتایج تحقیقات، مقاله ها، تألیفات و ترجمه ها به صورت مستقل و یا در فصلنامه ها و ماهنامه های علمی-پژوهشی داخل و خارج
– تهیه گزارش ها و مقاله های علمی-پژوهشی
اولویت های پژوهشی کمیته آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی (۱۳۸۹)
کارگروه آموزش نجوم قصد دارد تا در سال ۱۳۸۹، با اجرای طرح جامع آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی در سراسر کشور، فعالیت‌های خود را حول چهار محور زیر متمرکز نماید:
۱٫ طراحی، تدوین و تولید محتوای آموزشی نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی به صورت الکترونیکی و مکتوب ویژه آموزش مربیان نجوم؛
۲٫ برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه معلمان و مربیان نجوم با استفاده از محتوای آموزشی نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی تولید شده در کارگروه به منظور فرهنگ‌سازی؛
۳٫ انجام پژوهش به منظور مشخص نمودن نقاط ورودی مباحث نجوم در برنامه‌های درسی مختلف شامل : فیزیک، ریاضی، جغرافی، زمین‌شناسی و علوم تجربی دوره آموزش عمومی با نگاه واکاوی کتاب‌های درسی؛
۴٫ ساماندهی کتاب‌های درسی فیزیک، ریاضی، جغرافیا، زمین‌شناسی و علوم تجربی دوره آموزش عمومی از لحاظ شیوه پرداختن به نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی.
نشست های کمیته ی آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی به ترتیب تاریخ برگزاری:
۱- همایش یکروزه ی آموزش نجوم مبتنی بر فرهنگ و تمدن اسلامی
زمان: ۱۲/۱۰/۸۷ ساعت:۸-۱۹
مکان: تالار شیخ صدوق آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) واقع در شهر ری
۲- نشست علمی بررسی و نقد عملکرد آموزش و پرورش در سال جهانی نجوم
زمان: ۱۵/۱۲/۸۸ ساعت:۹-۱۲
مکان: سینما فلسطین – میدان فلسطین
۳- کارگاه ساخت اسطرلاب و چگونگی بکارگیری آن در برنامه های درسی
زمان: ۱۶/۴/۸۹ ساعت:۹-۱۲
مکان: سالن اجتماعات طبقه ی هشتم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی-خیابان ایرانشهر شمالی