نمایشگاه ۱۰۰۱ اختراع جهان اسلام

سال سوم، شماره نوزدهم


 
دکتر شکرباغانی: این نمایشگاه در سال ۲۰۰۹ در منچستر انگلستان دایر شد رییس جمهور ترکیه با بازدید از این نمایشگاه به برپایی آن در ترکیه علاقمند شد و امسال این نمایشگاه در استانبول ترکیه برگزار شده است. این نمایشگاه در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۰ توسط رییس جمهور ترکیه افتتاح شد.(عکس زیر) و تاکنون بیش از ۴۰۰۰۰۰ نفر بازدید کننده داشته است و همچنان ادامه دارد.
تصاویری از نمایشگاه ۱۰۰۱ اختراع علوم و فناوری جهان اسلام در استانبول ترکیه
در این نمایشگاه با تصاویری نظیر شکل زیر بازدید کننده را به مشاهده ی کارهای دانشمندان اسلامی همچون ابن حیثم ، ابن سینا و…جلب می نماید.
در شکل زیر تصویری از فیل مشاهده شده است . این تصویر متعلق به ساعت ساخته شده در قرن سیزدهم میلادی می باشد که هم اکنون در جنوب ترکیه نگهداری می شود.