استاد شهریار

سال سوم، شماره بیست و چهارم

روز بیست و هفتم شهریور، روز درگذشت محمد حسین بهجت تبریزی ملقب به شهریار، شاعر معاصر آذربایجانی،از سال ۱۳۸۱ به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است.محمد حسین بهجت تبریزی که به حق او را شهریار شعر و سخن نامیده اند، شاخص ترین شاعر ایرانی دوره ی معاصر است و این امر از مهمترین دلایلی است که روز وفات این شاعر بزرگ به عنوان روز ملی شعر و ادب فارسی نام گذاری شده است.
محمدحسین بهجت تبریزی در سال ۱۲۸۵ در تبریز متولد شد. ایام کودکی اش با جنبش آزادی خواهان مشروطه به رهبری ستارخان و باقرخان همراه بود. وی به دلیل شرایط اجتماعی و امنیتی این دوران چند سالی را در روستای خشکناب در دامنه های کوه حیدربابا گذراند و از همین دوران با الهام از طبیعت بکر و زیبای آذربایجان توانایی و استعداد بی نظیر خود در ادبیات را ظاهر ساخت. این شاعر تبریزی پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در دارالفنون، وارد مدرسه ی طب شد و پس از پنج سال تحصیل و قبل از فارغ التحصیلی بدون اخذ مدرک دکتری، تهران و دانشکده را ترک گفت تا به سوی سرنوشت والای خود و رسالتی که برعهده داشت، برود