روشن گویی و روشن نویسی جزو وظایف گفتاری و نوشتاری است

سال چهارم، شماره بیست و ششم

استاد بهاء الدین خرمشاهی در نشستی که به مناسبت تجلیل از وی در روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه سال جاری در محل فرهنگ سرای ابن سینا برگزار شده بود، ضرورت روشن گویی و روشن نویسی را مورد تاکید قرار داد. به اعتقاد وی روشن گویی و روشن نویسی وظیفه ماست و بهتر است همه ما روشن بگوییم. بعضی ها می گویند نوشتن سخت است اما من می گویم سخن گفتن است