آغاز آموزش زبان فارسی در کالج بین المللی المصطفی (ص) در فیلیپین

سال چهارم، شماره بیست و هشتم


 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی،در راستای گسترش فعالیت ها و برنامه های مرتبط با آموزش زبان و ادبیات فارسی، به پیشنهاد رایزنی فرهنگی و همکاری کالج بین المللی المصطفی (ص)، آموزش زبان و ادبیات فارسی برای طلاب و دانشجویان آن مجموعه به طور رسمی آغاز شد.
در این کلاس ها، تعداد ۳۰ نفر از خانم ها و ۵۵ نفر از آقایان در این دوره حضور خواهند داشت تا بعد از گذراندن دوره های مقدماتی و در صورت موفقیت زمینه برای حضور در دوره های دانش افزایی نیز فراهم گردد.
ایجاد تنوع و گسترش فعالیت های مربوط به آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یوپی و مرکز مطالعات نیز از جمله برنامه های رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده که خوشبختانه در همین راستا برگزاری مسابقات مقاله نویسی، اجرای برنامه های نمایشی از شاهکارهای ادبیات فارسی و … به اجرا در آمده است .