اطلاعیه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران مبنی بر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش با عنوان «کیفیت بخشی به برنامه ها و آزمون های آموزشی و تربیتی»

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

اطلاعیه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران همگام با سایر اندیشمندان و انجمن های علمی فعال در حوزه های مربوط، ضمن ابراز حمایت از مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش«کیفیت بخشی به برنامه ها و آزمون های آموزشی و تربیتی»نکات تحلیلی ذیل را یادآور می شود:

۱٫ دوره ابتدایی دوره ای است که در آن دانش آموزان به جای تمرکز بر رقابت و شرکت در آزمون های استرس زا، می بایست عنصر لذّت و شادی را در مدرسه و در جریان یادگیری تجربه کنند. بدون چنین عنصری نمی توان به تحقق اهداف سند تحول بنیادین نظام خوشبین بود.

۲٫ جریان تربیت با جداسازی دانش آموزان از یکدیگر به ویژه در سنین ابتدایی از روح انسانی خود فاصله می گیرد.درک و پاسخگویی به تفاوت های دانش آموزان نباید توجیه کننده استقرار و تکثیر بی رویه مدارس خاص و جداسازی دانش آموزان شود. می توان با اتکا به رویکردهای انسان گرایانه و با خلق فرصت ها و تمهید امکانات لازم در مدارس عادی به فراگیر ساختن آموزش و پرورش با کیفیت خوب اندیشید و تلاش کرد تا ایده بهترین آموزش و پرورش برای همگان که متضمن عدالت تربیتی است عملی شود.

۳٫ رفع سایر مؤلفه هایی که علاوه بر تست، مدارس ابتدایی را از نشاط و شادابی دور نگاه می دارد و همچنین گسترش طرح شهاب با اهتمام بیشتر نسبت به گذشته مورد انتظار جامعه علمی آموزش و پرورش است، تا حرکت سازنده ای که آغاز شده به حذف تست های مخل آسایش روانی دانش آموزان محدود نشود.

۴٫ ضمن تأکید بر تقویت سیاست پرورش نخبگان در آموزش و پرورش با استفاده از مناسب ترین روش های تجربه شده در ایران و جهان، پرورش استعدادهای برتر در دورۀ دوم متوسطه بعنوان ضرورت اجتناب ناپذیر تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران اهتمام ویژه ای را طلب می کند.

۵٫ ورود علمی و روزآمد آموزش‌وپرورش به موضوع ارزشیابی آموزشی در تمام دوره‌های تحصیلی به‌طوری‌که ارزشیابی صرفاً محدود به آزمون‌هایچندگزینه‌ای نباشد ضروری است.طیف متنوع ارزشیابی‌هایی که ابعاد مختلف استعدادها و توانایی‌ها را می‌سنجدمی‌تواند در خدمت ارتقاء کیفیت یاددهی و یادگیری به کار گرفته شوند.


با آرزوی سلامتی و بهروزی بر ای کلیه خدمتگزاران صدیق تعلیم و تربیت کشور