هشتمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

میزگرد تخصصی
جایگاه هنر در نظام آموزش و پرورش:
"نقد گذشته و چشم‌انداز آینده"

اعضاء میزگرد:
– دکتر محمدعلی میرزابیگی
– دکتر فرخنده مفیدی
– مینا نواب صفوی
– دکتر حسین خسروجردی
– دکتر فضلی‌خانی
– دکتر کریمی صارمی
– وحید طوفانی
و جمعی از دست‌اندرکاران امور آموزشی و پرورشی

زمان: چهارشنبه ۲۸/۹/۱۳۸۶
ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: خیابان ایرانشهر شمالی
پارک هنرمندان
خانه هنرمندان