قرارداد تولید دانشنامه برنامه درسی نهایی شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

تولید دانشنامه برنامه درسی جزء پروژه‌های کلیدی انجمن مطالعات برنامه درسی است که گفتگو درباره آن پس از تدوین برنامه راهبردی انجمن و از حدود 1/5 سال پیش در کمیسیون نشر علمی و سپس هیئت مدیره آغاز شد. مذاکرات جدی در این زمینه حدود ۱ سال پیش با مشارکت کنندگان و منجمله بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی آغاز گردید. نهایتاً از میان مجموع مشارکت کنندگان بنیاد دانشنامه به عنوان همکار اصلی برگزیده شد و مذاکرات با سمت و سوی دقیق‌تری تغقیب گردید.

نهایتاً در جلسه‌ای که در روز چهارشنبه ۲۰/۶/۸۷ در دفتر ریاست بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی، جناب آقای دکتر اکبری، با حضور معاون اجرائی بنیاد، جناب آقای دکتر افتخارزاده،  اینجانب و جناب آقای دکتر موسی‌پور ریاست کمیسیون نشر علمی، برگزار شد، قرارداد تولید دانشنامه برنامه درسی به امضاء طرفین رسید و مقرر گردید اول مهرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان تاریخ آغاز این پروژه ۳ ساله درنظر گرفته شود. قریباً نخستین نشست شورای علمی دانشنامه تشکیل خواهد شد و اطلاعات بیشتری درباره کم و کیف این پروژه مهم به آگاهی علاقمندان خواهد رسید.