نشست علمی انجمن با مشارکت دانشگاه امام صادق (ع) و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
میزگرد تخصصی 
 برنامه درسی پنهان با رویکرد تربیت دینی

 اعضای میزگرد:
·         دکتر محمود مهرمحمدی   ( عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
·         دکتر سید کاظم اکرمی ( عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم)
·         حجت الاسلام علی  ذوعلم  ( مدیرکل دفتر برنامه ریزی و  تالیف کتاب های درسی )
·         دکتر پروین صمدی ( عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء)
·         دکتر حسن ملکی ( عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی )
·         دکتر زهره موسی زاده- مدیریت میزگرد (عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)

 
تاریخ برگزاری: سه شنبه  10/10/1387
زمان برگزاری : ۱۰-۱۲
محل برگزاری: زیر پل کریمخان- ایرانشهر شمالی – طبقه هشتم- سالن اجتماعات