جلسه هیئت مدیره بهمن ماه ۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی
تاریخ برگزاری: ۸۷/۱۱/۵
حاضرین جلسه : دکتر مهرمحمدی، دکتر علی عسگری، دکتر جوادی پور، دکتر عطاران، دکتر صمدی، دکترگویا، دکتر موسی پور، دکتر نوروززاده،‌ دکتر ملکی،‌ دکتر حاتمی، دکتر ایزدی، دکتر سلسبیلی،‌ آقای یزدانی
غائبین جلسه:دکتر فتحی، دکتر میرزابیگی، حکیم زاده
دستور جلسه :
*        بررسی طرح سیگ برنامه درسی و آموزش علوم
*        تصویب آئین نامه شعب استانی
*        در خواست های دانشگاه کاشان
*        بررسی طرح سند ملی نظام تربیت رسمی و عمومی
*        تفاهم نامه همکاری انجمن با پژوهشکده مطالعات فرهنگی – اجتماعی  
ساعت شروع : ۱۵
ساعت اتمام: ۱۷:۲۰
خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه :
۱-        ابتدا دکترگویا گزارشی از نشستی که در وزارت علوم با دکتر سیف داشتند ارائه دادند بعد از ارائه گزارش و بحث و بررسی توسط اعضای هیئت مدیره قرار شد نامه ای به وزارت علوم ارسال شود و انجمن آمادگی خود را جهت اجرای همایش اعلام نماید.
۲-        دکتر حاتمی نیز گزارشی از شرکت در همایش انجمن ایرانی اخلاق ارائه دادند. ایشان به استقبال انجمن های علمی از دعوت انجمن اخلاق در علم و فناوری اشاره کرده و تصمیمات اتخاذ شده در آن جلسه را به سمع و نظر حضار رساندند. مهمترین تصمیم و بیانیه جلسه مذکور به تمامی انجمن های علمی در ایران این بوده است که به تشکیل کمیته اخلاق در انجمن خود اقدام نمایند و در اولین فرصت منشور اخلاقی در حوزه علمی انجمن را تدوین و ارائه نمایند.
۳-        آقای نوری گزارش مالی از انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را تا پایان آذرماه را ارائه دادند.
۴-        تفاهم نامه همکاری انجمن با پژوهشکده مطالعات فرهنگی – اجتماعی : دکتر علی عسگری راجع به عقد تفاهم نامه بین انجن با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش توضیحاتی را ارائه دادند سپس گفتند که تفاهم نامه ای هم قرار است بین انجمن و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی تنظیم شود متن تفاهم نامه بین اعضا توزیع شد پس از بحث و بررسی و تایید اعضا ی هیئت مدیره قرار شد تفاهم نامه پژوهشکده تنظیم و ارسال شود. همچنین قرارداد فصلنامه مشترک با پژوهشکده به دلیل اینکه نیاز به بررسی دارد از دستور خارج شد.
۵-        قرار شد برای عقد تفاهم نامه ها ابتدا در هیئت مدیره پیش نویس آن مطرح پس از تایید هیئت مدیره راجع به آن اقدامات لازم صورت بگیرد.
۶-        بررسی طرح سیگ برنامه درسی و آموزش علوم: ابتدا دکتر عطاران رئیس گروه مطالعاتی دارای علائق ویژه توضیحاتی را راجع به پروپزال ارائه دادند. پس از بررسی و ارائه اصلاحات قرار شد نظرات هیئت مدیره به به این گروه منعکس شود. سیگ برنامه درسی و آموزش علوم به تصویب رسید.
۷-        بررسی طرح سند ملی نظام تربیت رسمی و عمومی:در مورد ره نامه آموزش و پرورش قرار شد اعضای هیئت مدیره به دقت آن را مطالعه نمایند و بعد از آن جلسه ای برای نقد و بررسی آن در نظر گرفته شود و نهایتا تحت یک جزوه ای برونداد آن مشخص گردد.