چاپ دو اثر از دکتر محمود مهرمحمدی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
روش‌شناسی مطالعات برنامه درسی
Form of Curriculum Inquiry
  کد کتاب :  1219
  چاپ اول، ١٣٨٧
  ادموند سی. شورت
 مترجم :  دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران
  ٧-٢٩٧-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ۴١٠٠٠  ریال

شرح : 

این کتاب برای دانشجویان رشته برنامه‌ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «روشهای تحقیق در علوم تربیتی» به ارزش ٣ واحد تدوین شده است.
 فهرست : 
گفتار مقدماتی: فهم پژوهش برنامه درسی؛ ادموند سی. شورت/ ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی

فصل اول: پژوهش فلسفی: تحلیل مفهومی؛ جرالد آر. کومبز و لو روی بی. دنیلز/ ترجمه دکتر خسرو باقری

فصل دوم: کاوشگری فلسفی: نقد توسّعی؛ نلسون ال. هاگرسون/ ترجمه دکتر محمدجعفر پاک‌سرشت

فصل سوم: پژوهش فلسفی: جُستار نظرپردازانه؛ ویلیام اچ. شوبرت / ترجمه دکتر نادر سلسبیلی

فصل چهارم: پژوهش تاریخی: روایت داستانهای واقعی؛ اُ. ال. دیویس، جونیور/ ترجمه دکتر اقبال قاسمی پویا

فصل پنجم: کاوش علمی: تبیینها و حدود؛ آرتور دبیلو. فوشی/ ترجمه دکتر علیرضا کیامنش و دکتر محمود مهرمحمدی

فصل ششم: پژوهش قوم نگارانه: درک فرهنگ و تجربه؛ والری، جی.جین‌سیک/ ترجمه دکتر محمدصادق فربد

فصل هفتم: پژوهش روایی: تجربه‌های داستان‌شده؛ اف. مایکل کانلی و دی. جین کلندینین/ ترجمه دکتر هوشنگ رهنما

فصل هشتم: پژوهش زیباشناسانه: نقد هنر؛ الیزابت وَلَنس/ ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی

فصل نهم: پژوهش پدیدارشناختی: ادراکات زیست ـ جهانی؛ جرج ویلیس/ ترجمه دکتر بختیار شعبانی ورکی

فصل دهم: پژوهش هرمنوتیک: تصور هرمنوتیک و متن تربیتی؛ دیوید جی. اسمیت/ ترجمه دکتر عباس منوچهری

فصل یازدهم: پژوهش نظریه‌ای: مؤلفه‌ها و ساختار؛ ریچارد دبلیو.گرو و ادموند سی. شورت/ ترجمه دکتر محمد عطاران

فصل دوازدهم: پژوهش هنجاری: ابعاد و دیدگاهها؛ لوئیز ام. برمن/ ترجمه دکتر کوروش فتحی واجارگاه

فصل سیزدهم: پژوهش انتقادی: پارادایمی در خدمت جنبش اجتماعی یا عمل رهایی‌بخش …؛ کنیث اِی. سیراتنیک/ ترجمه دکتر محمدجعفر جوادی

فصل چهاردهم: پژوهش ارزشیابی: سنجش موقعیتی؛ جین ای. کینگ/ ترجمه دکتر داود حسینی‌نسب

فصل پانزدهم: پژوهش تلفیقی: سنتز‌پژوهی؛ کالین جی. مارش/ ترجمه دکتر فریده مشایخ و دکتر لطفعلی عابدی

فصل شانزدهم: پژوهش معطوف به عمل فکورانه: هنرهای برنامه‌ریزی؛ آیلین هریس/ ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و دکتر لطفعلی عابدی

فصل هفدهم: پژوهش در عمل (کنش‌پژوهی): اقدام مبتنی بر مطالعه؛ جیم مک‌کرنان/ ترجمه دکتر اقبال قاسمی پویا

فصل هجدهم: کلام آخر: تأملات پایانی؛ ادموند س. شورت/ ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی

برنامه درسی : نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها (ویراست دوم)

Curriculum Theories, Approaches and Perspectives (Second Edition)
  کد کتاب :  1178
  چاپ اول، ١٣٨٧
  دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران
  ١-٢۵٧-۵٣٠-٩۶۴-٩٧٨
 قیمت : ۴٧٠٠٠  ریال

 

شرح : 

این کتاب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی (برنامه‌ریزی درسی) در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به عنوان منبع اصلی درس «نظریه‌های برنامه‌ریزی درسی» به ارزش ٢ واحد تدوین شده است.
 فهرست : 
بخش اول: تعریف و حدود و ثغور برنامه درسی

بخش دوم: تاریخ برنامه درسی

بخش سوم: نظریه در برنامه درسی

بخش چهارم: رویکردها (دیدگاهها)ی اساسی برنامه درسی

بخش پنجم: طراحی برنامه درسی

بخش ششم: فرایند (نظام) برنامه‌ریزی درسی

بخش هفتم: تغییر، بهبود و اجرای برنامه درسی

بخش هشتم: ارزشیابی و پژوهش در قلمرو برنامه درسی

بخش نهم: چند دستاورد مفهومی و مبحث تازه