گزارش جلسه مشارکت انجمن و سازمان پژوهش

کارگاه ها و دوره های آموزشی

بانام خدا

 

در راستای همکاری های مشترک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با سایر سازمان ها و به ویژه وزارت آموزش و پرورش و بهره گیری از ظرفیت های موجود  برای رشد ارتقای نظام آموزشی کشور جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر علی عسگری ریاست انجمن مطالعات برنامه درسی و  آقای فاضلی معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش  در روز چهارشنبه ۱۴/۱۱/۸۸ در محل سازمان پژوهش برگزار گردید در این جلسه که آقای لقائی مدیر کل  دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان و آقای     دکتر جوادی پور رئیس کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران حضور داشتند آقایان فاضلی و دکتر علی عسگری دیدگاه ها و نظرات خود را پیرامون نحوه همکاری و مشارکت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در فعالیت های سازمان پژوهش اعلام داشتند در این جلسه پیرامون مباحث ذیل  بحث و بررسی گردید .

۱-       برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز سازمان پژوهش

۲-       مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی

۳-        آموزش مجازی

۴-       برگزاری همایش های علمی

مشارکت کارشناسان سازمان پژوهش در نشست های علمی انجمن