نکوداشت مقام علمی استاد دکتر علیرضا کیامنش

کارگاه ها و دوره های آموزشی
 

به اطلاع کلیه انجمنی‌های عزیز می‌رساند مراسم نکوداشت استاد فرهیخته جناب آقای دکتر علیرضا کیامنش توسط جمعی از دانشجویان با همکاری دانشگاه تربیت معلم، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، سازمان پ‍ژوهش و برنامه‌ریزی، موسسه پژوهشی برنامه‌ریزی درسی و نوآوری‌های آموزشی، فرهنگسرای ابن سینا و…. در روز دوشنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه۱۳۸۸سال برگزار می‌گردد.
مکان: تهران- دانشگاه تربیت معلم- سالن ۱۷ شهریور