بازگشت دکتر محمد عطاران از سفر فرصت مطالعاتی

کارگاه ها و دوره های آموزشی
استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد عطاران
 احتراما بدینوسیله باز گشت جنابعالی را از سفر فرصت مطالعاتی به میهن عزیز و ارتقای شما به رتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و امیدواریم در اولین فرصت از نتایج سفر خود در یکی از نشستهای انجمن بهره لازم را ببریم
رییس، هییت مدیره و اعضای انجمن مطالات برنامه درسی ایران