سال نو مبارک

کارگاه ها و دوره های آموزشی
برآمد باد صبح و بوی نوروز                     به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال وهمه سال                 مبارک بادت این روز وهمه روز

انجمنی ‌های عزیز،  پیشا پیش فرا رسیدن عید سعید و باستانی نوروز و جشن آفرینش زمین و تجلی فرهنگ مدنی بر شما مبارکباد …
انجمن مطالعات برنامه درسی