مهلت ارسال چکیده همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران تمدید شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اندیشمند گرامی – با سلام
 

احتراما به استحضار می رساند "اولین همایش ملی تحول بنیادین در نظام برنامه درسی ایران" توسط دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن مطالعات برنامه درسی خراسان رضوی و مرکز تربیت معلم شهید هاشمی نژاد، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ برگزار می گردد. از اینرو، از جنابعالی دعوت می شود تا در تدوین مقالات و ارسال آن به همایش مشارکت فرمایید.
مهلت ارسال چکیده مقالات:۲۰ دی ماه ۱۳۸۹

 

 

آدرس سایت همایش: http://csa.um.ac.ir/

 

 

 

با سپاس فراوان
دبیر علمی همایش
دکتر مقصود امین خندقی- عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد.