مقصد دومین سفر مطالعاتی انجمن مشخص شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مقصد دومین سفر مطالعاتی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران کره جنوبی تعیین شده است. کمیسیون بین الملل انجمن پس از رایزنی های گسترده و بررسی گزینه های مختلف، کره جنوبی را به عنوان کشور مقصد تعیین کرده است. هماهنگی های اولیه در این زمینه با مسئولان ذیربط در این کشور به عمل آمده و برنامه سفر در دست تدوین است.
این سفر قرار است مستان امسال و در ایام تعطیلی بین دو نیمسال برگزار شود.
از علاقمندان به شرکت در این سفر مطالعاتی تقاضا می شود مراتب را به دبیرخانه اعلام نمایند. یادآور می شود که سفرهای مطالعاتی با هزینه شخصی افراد انجام می شود و انجمن در حد مقدور پشتیبانی سازمانی و اداری از این برنامه را برعهده دارد. میزبان ما ممکن است بخشی از هزینه ها را تقبل نماید که هنوز کم و کیف آن مشخص نیست. 

 ضمنا چنانچه تعداد متقاضیان از ظرفیت پذیرش میزبان بیشتر باشد تصمیم گیری بر اساس تقدم و تاخر ثبت نام و پرداخت هزینه های اعلام شده است. درباره برنامه سفر یا حوزه هائی از تحولات برنامه درسی که مناسب می دانید در برنامه گنجانده شود نظری دارید نیز حتما منعکس بفرمائید

شماره دبیرخانه ۸۱۰۳۲۲۰۳