دعوتنامه مجمع عمومی انجمن مطالعات برنامه درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمنی‌های عزیز

سلام علیکم

با احترام به استحضار می رساند انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به عنوان تنها انجمن علمی فعال در حوزه برنامه ریزی درسی در نظر دارد روز پنج شنبه مورخ ۲۴/۹/۹۰ مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خود را با حضور اعضای انجمن بر گزار نماید. بدینوسیله از جنابعالی دعوت می شود در مجمع عمومی انجمن حضور به هم رسانید.

برنامه تفصیلی و جدول زمانی مجمع عمومی به شرح زیر می‌باشد

با احترام مجدد- دکتر مجید علی عسگری

 

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

 

برنامه های مجمع عمومی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

به اطلاع اعضای محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می رساند کارگاه آموزشی و انتخابات هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به شرح جدول زمانی زیر برگزار خواهد شد.

تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ……………………………………………………………………………….. ۸:۳۰  الی ۸:۴۰

نمایش فیلم «در انتظار سوپر من»(نقد و بررسی آموزش وپرورش آمریکا) ………………. ۸:۴۰  الی ۱۰

میزگرد نقد فیلم «در انتظار سوپر من»(بررسی آموزش وپرورش آمریکا)
با حضور:

 

۱- دکتر علیرضا کیامنش ۲- دکتر غلامرضا حاجی حسین نژاد ۳- دکتر حمیدرضا آراسته   4- دکتر محمود مهرمحمدی ۵- مهندس مهدی نوید ۵- مهندس علی زرافشان ….۱۰ الی ۱۱:۳۰

پذیرایی ………………………………………………………………………………………………………… ۱۱:۳۰ الی ۱۱:۴۵

ارائه گزارش رئیس هیئت مدیره و بازرس انجمن ………………………………………………………….۱۱:۳۰ الی ۱۱:۴۵

رأی گیری در مورد تغییر بند هایی از اساسنامه انجمن شامل ………………………………………..۱۱:۴۵ الی ۱۲:۱۵

۱-       افزایش مدت مسئولیت بازرسان از ۲ سال به ۳ سال

۲-       امکان برگزاری انتخابات و  رأی گیری مجازی(اینترنتی) از اعضای انجمن

برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن ………………………………………………. ۱۲:۱۵الی ۱۲:۴۵

اعلام نتایج انتخابات و پایان گردهمایی ……………………………………………………………………………………… ۱۳

تاریخ برگزاری: پنج شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۰

 

مکان برگزرای: تهران- خیابان استاد نجات اللهی- خیابان ورشو- سالن اجتماعات ورشو