نشست علمی ماهانه گروپ روش‌شناسی پژوهشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن مطالعات برنامه درسی برگزار می‌کند

 

آخرین نشست از سری برنامه های گروپ روپ شناسی پژوهش

 
 

(Educational Research Methodology)

زمان: شنبه ۲۰ خردادماه ۱۳۹۱ ساعت ۵ بعدازظهر
عنوان: روش تحقیق

Grounded Theory

سخنران:
دکتر علی نوری
دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس و استادیار دانشگاه ملایر

  )نظریه زمینه ای یا نظریه برخاسته از داده ها ) که در جرگه روش های کیفی تحقیق قرار می گیرد برگزار خواهد شد

 

طبق معمول نشست هایمان، مقاله (مقالاتی) برای پیش مطالعه به پیوست ارسال می گردد تا غنای مباحث مطروحه در جلسه افزون گردد و درخواست چنین است که با سوالهای خویش به جلسه تسریف بیاورید

 
 

مکان: سالن علامه طبقه ۴ دانشکده علوم انسانی دانشگاه نربیت مدرس