صورتجلسه پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱            ساعت ۱۶ الی ۱۸

حاضران: جناب آقایان دکتر ملکی، دکتر عصاره، دکتر خسروی، دکتر قاسم‌پور، دکتر جوادی‌پور و سرکا خانم دکتر صمدی

مدعوین: جناب آقایان دکتر میرزابیگی، دکتر علی عسگری، مهندس زرافشان، یزدانی و سرکار خانم دکتر حکیم زاده

غایبین: جناب آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر تاجیک اسماعیلی، دکتر موسی‌پور

دستور جلسه:

–          بررسی برنامه، شرح وظایف و اعضا پیشنهادی کمیسیون‌ها

دکتر ملکی: با نام و یاد خدا و عرض سلام و خیر مقدم به اعضا محترم هیئت مدیره جلسه را آغاز می‌کنیم.

۱)      کمیسیون پژوهش

در ابتدای جلسه دکتر خسروی مسئول کمیسیون پژوهش شرح وظایف، برنامه سالانه و اعضا پیشنهادی کمیسیون پژوهش را در جلسه ارائه دادند و وظایف ۱۲ گانه را قرائت کردند و توسط اعضا بررسی شد و هر یک پیشنهاداتی ارائه دادند.

دکتر ملکی: بند ۱۰ از برنامه حذف و به کمیسیون نقد و ارزشیابی منتقل شود.

آقای یزدانی: یک بند با عنوان مطالعه و بررسی و تحلیل گزارش‌های مرتبط با حوزه برنامه درسی اضافه شود. همچنین پیشنهاد می‌کنم دکتر ملکی به عنوان رئیس انجمن حداقل در یکی دو کمیسیون عضو باشند.

دکتر علی عسگری: هر بندی را به برنامه راهبردی ارجاع دهیم، بهتر است. خارج از برنامه راهبردی کار نکنیم و گام‌ها را بر اساس آن برداریم. برای عضوگیری از افرادی که مرتبط یا کار هر کمیسیون است، انتخاب شود. بودجه هر بند مشخص شود.

دکتر قاسم‌پور: با توجه به ماهیت کار کمیسیون، اعضا انتخاب شوند. یعنی بهتر است از افراد صاحب نظر و متخصص به نسبت ماهیت هر کمیسیون دعوت شود. افراد زیادی در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها هستند که می‌توانند کمک کار کمیسیون‌ها باشند.

همچنین موارد زیر مصوب شد:

–          گزارش‌های سالانه inka مطالعات تطبیقی برنامه درسی تحلیل شود.

–          اعضای ثابت هر کمیسیون بین ۷ تا ۹ نفر متغیر باشد.

–          بند ۵ و  12 از برنامه پیشنهادی حذف شود.

۲)         کمیسیون ترویج علم

در ادامه دکتر حکیم زاده مسئول کمیسیون ترویج علم، برنامه، شرح وظایف و اعضای کمیسیون خود را قرائت کردند و اعضا نظرات خود را اعلام کردند و قرار شد که موارد زیر اعمال شود:

–          زمان برگزاری کارگاه‌ها طوری تنظیم شود که به تعطیلات بین ترم نباشد تا اساتید بتوانند شرکت کنند.

–          قرار شد نشر علمی هم با کمیسیون ترویج علم ادغام شود.

–          از ظرفیت سایت استفاده شود.

–          با برنامه راهبردی تطبیق داده شود.

–          فعالیت‌های ذیل هر برنامه با استفاده از سایت نیازسنجی شود.

–          برنامه تنها محدود به آموزش و کارگاه نباشد و به بعد انتشارات از زاویه مکتوب و الکترونیکی نیر توجه شود.

–          برنامه‌ها تنها محدود به آموزش عالی نباشد و به آموزش و پرورش نیز توجه شود.

–          می‌توان از فعالیت‌های سایر انجمن‌ها در زمینه اطلاع رسانی الگوبرداری شود.

 

۳)        کمیسیون توسعه انجمن

شرح وظایف و  کمیسیون توسعه انجمن توسط مسئول کمیسیون دکتر میرزابیگی مطرح شد و اساتید نظرات خود را به شرح زیر اعلام کردند:

دکتر عصاره: پیشنهاد شد دکتر ملکی به عنوان عضو این کمیسیون در جلسات شرکت کنند.

مهندس زرافشان: من پیشنهاد می‌کنم آقای یزدانی به عنوان نویسنده برنامه راهبردی بهتر است برنامه‌ها را با توجه به مرتبط بودن آن بین کمیسیون تقسیم کنند چرا که برنامه سالانه باید برشی از برنامه راهبردی باشد.

و در نتیجه مصوب شد دکتر میرزابیگی براساس ساختار جدید، روی برنامه‌ بازنگری داشته باشند.

۴)      کمیسیون نقد و ارزشیابی

شرح وظایف و برنامه سالانه کمیسیون نقد و ارزشیابی توسط دکتر عصاره مسئول این کمیسیون مطرح شد اما به دلیل کمبود وقت قرار شد ادامه بحث در جلسه آینده دنبال شود.

جمع بندی توسط دکتر ملکی: نقد باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

۱٫       منصفانه باشد

۲٫       علمی باشد

۳٫       به موقع باشد

۴٫       غیر سیاسی باشد.