صورتجلسه کمیته علمی همایش

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 همایش بارنگری برنامه‌های درسی علوم انسانی: چالش‌ها و چشم‌اندازها

مورخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۱

حاضران: آقایان دکتر ملکی، دکتر مهرمحمدی، دکتر فراستخواه، دکتر علی عسگری، دکتر آرمند، یزدانی و دکتر شهیدی (انجمن روانشناسی) و خانم‌ها دکتر صمدی و نصوری (انجمن مدیریت ایران)

جلسه با نام و یاد خدا و در دو محور آغاز شد

محور اول بحث: محل و زمان برگزاری همایش

دکتر علی‌عسگری: بر اساس توافق با ریاست پژوهشگاه علوم انسانی، همایش در سالن پژوهشگاه و در تاریخ ۶ و ۷ دی ماه انجام می شود.

آقای یزدانی: پیشنهاد می‌کنم تفاهم نامه‌ای شفاف با شرح وظایف طرفین به امضا برسد.

محور دوم: محتوای همایش

دکتر ملکی: چند نکته در این خصوص اهمیت دارد. اول اینکه فراخوان از طریق سایت اطلاع رسانی شده است. همچنین از آن جهت که این همایش خاص است، باید با افراد متخصص مکاتبه شود و تقاضای مقاله تخصصی داشته باشیم. نکته دیگر اینکه باید ساختار برنامه دو روز همایش را تنظیم کنیم. یک روز را به انجمن‌ها اختصاص دهیم و یک روز هم تخصصی و برگزاری میزگرد باشد.

دکتر مهرمحمدی: همانگونه که قبلا بحث شد بخشی از مقالات مختص انجمن‌ها است که باید براساس چهارچوب علمی تهیه شود. انجمن‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و به بازنگری رشته خودشان بپردازند. بخش دیگر مربوط به سخنرانی های کلیدی است. از قبل افراد را برای این کار دعوت می‌کنیم. یک بخش هم مربوط به افرادی است که از طریق فراخوان مقاله ارسال می‌کنند که قابل پیش بینی نیست و پیشنهاد می‌کنم اینگونه مقالات به صورت چاپی ارائه خواهد شد. اما فراتر از سخنرانان کلیدی میزگردهای تخصصی است که می‌تواند با حضور متولیان و مسئولان این امر برگزار شود و برای این کار باید به طور ویژه تدارک دیده شود. هدف تغییر عالمانه، عادلانه و آگاهانه است.

دکتر فراستخواه: پیشنهاد می‌کنم موضوعات جدی مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم محتوای همایش را ارتقا دهیم و موجب ترویج دانش جدید شویم بازنگری برنامه درسی به لحاظ معنوی، علمی و اخلاقی موضوع مهمی است. آدمهایی را شناسایی کنیم که طرح‌های ملی را برعهده دا‌شته‌اند و برای سخنرانی دعوت کنیم.

دکتر علی عسگری: هدف ما نقد و تفسیر بازنگری است. وظیفه هر انجمن و با برنامه درسی است که نگاه نقادانه به موضوع داشته باشیم. از افرادی که نقدهای جدی داشته‌اند استفاده کنیم.

دکتر صمدی: با توجه به محورها پیشنهاد می کنم افراد متخصص مورد شناسایی قرار گیرند.

دکتر شهیدی: همیشه بازنگری در جامعه ما با تغییر همراه بوده است. اهداف باید به صورت شفاف مشخص شود تا بتوانیم یک کار سودمند داشته باشیم.

آقای یزدانی: انتخاب افراد باید موضوع محور باشد و نه شخصیت محور.

دکتر آرمند: باید سعی کنیم افراد بیشتری را درگیر کنیم. اطلاع رسانی دراین خصوص قوی باشد. انجمن مستقیم با نمایندگان انجمن‌ها در ارتباط باشند.

دکتر مهرمحمدی: باید به طور دقیق مشخص شود که نقش انجمن‌های مشارکت کننده در این همایش چیست و چه انجمن‌هایی قرار است همکاری داشته باشند. درخصوص میزگردها باید عرض کنم جذابیتی که در میزگرد ایجاد می‌شود در سخنرانی نیست. بهتر است از تعداد سخنرانیها کاسته شود و میزگردها را افزایش دهیم و افراد را به سمت میزگرد هدایت کنیم.

آقای یزدانی: پیشنهاد می‌کنم کارگروه هایی برای پیگیری کارها تشکیل دهیم.

دکتر ملکی: درخصوص انجمن‌ها ظرف روزهای آینده پیگیری خواهد شد. باید یک تواضع بین سخنرانان و میزگردها برقرار باشد.

پیشنهاد دکتر مهرمحمدی درخصوص چگونگی اجرای برنامه‌ها در دو روز همایش

روز

برنامه های صبح

برنامه های عصر

روز اول

۶/۱۰/۹۱

۹:۳۰-۸  افتتاحیه

۴-۲  سخنرانی ۴ انجمن

۱۲-۱۰  سخنرانان کلیدی

۵-۴ میزگرد تخصصی (مسئولین دولتی)

روز دوم

۷/۱۰/۹۱

۱۰-۸   سخنرانی ۴ انجمن

۳:۳۰-۲   سخنرانان کلیدی

۱۲-۱۰:۳۰ میزگرد

۵-۴   میزگرد تخصصی و اختتامیه

 دکتر ملکی: از اعضای کمیته علمی هم برای سخنرانی دعوت شود.

دکتر فراستخواه: پیشنهاد می‌کنم از سخنران خارجی نیز دعوت شود.

دکتر مهرمحمدی: پس از شناسایی افراد طبق یک نامه همراه با فراخوان ارسال شود.

در پایان دکتر ملکی درخواست کردند اسامی سخنران های پیشنهادی به دبیرخانه اعلام شود تا در کمیته علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و دعوت نامه های آنها ارسال شود.