کمیسیون نقد و ارزشیابی

کمیسیون‌ها

شرح وظایف کمیسیون نقد و ارزشیابی

ردیف

عنوان

مدت

۱

بررسی مبانی نظری  دو مفهوم ارزشیابی و نقد به منظور تهیه یک چارچوب عملی و اجرایی (متدولوژی)

در ۴ ماهه اولیه

۲

بررسی سابقه ارزشیابی‌ها و نقدهای انجام شده در زمینه نظام آموزش عمومسی و عالی به منظور انجام یک فراتحلیل و ارائه نتیجه به مسئولین ذیربط به همراه پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی

حداقل ۲ گزارش در طوال سال

۳

بررسی خروجی‌های نظام آموزشی طی ۵ سال اخیر از جنبه کیفی به منظور زمینه‌‌های ارزشیابی و نقد آنها

حداقل در ۵ درس در مقاطع سه گانه در طوال سال

۴

برقراری ارتباط با سازمانها و دستگاه‌های سیاستگذار و برنامه‌ریز ذیربط به منظور بررسی زمینه‌های همکاری (گرفتن سفارش کار و درآمدزایی)

حداقل ۲ قرارداد ارزشیابی در سال

۵

تشکیل جلسات و همایش‌های علمی در زمینه نتیجه فعالیتهای انجام شده به منظور ارائه خدمات به دستگاه‌های برنامه‌ریز و اجرایی

حداقل برگزاری یک همایش در سال

۶

بررسی راههای گسترش فرهنگ نقد و بررسی و ضرورت و اهداف آن

ارائه پیشنهادهایی در زمینه گسترش فرهنگ نقد در برنامه‌های درسی در آموزش و پرورش

۷

نقد و ارزشیابی برنامه‌های سالانه و راهبردی انجمن مطالعات برنامه درسی به صورت ۲ نشست

هر ۶ ماه یک نشست

۸

برگزاری همایش نقد و ارزشیابی به برنامه‌های استراتژیک از جمله سند چشم‌انداز، برنامه درسی ملی

سالی یکبار

۹

نقد و ارزشیابی برنامه‌های ۱۴۰۴ در زمینه تعلیم و تربیت

 

 اعضا کمیسیون:

دکتر علیرضا عصاره (رئیس کمیسیون)
دکتر محمود مهرمحمدی
دکتر فرخ لقا دانا
مهندس زرافشان
دکتر عبدالعظیم کریمی
دکتر قورچیان
دکتر عادل نیا
دکتر علیرضا کیامنش
دکتر حسین میرلوحی
دکتر امان صفوی
دکتر خلخالی
دکتر حسین خنیفر
دکتر مرادی
دکتر  کامبیز پوشنه
حجت الاسلام ذوعلم
مهندس مهدی نوید
دکتر غلامعلی احمدی
محسن حسینی (
دبیر کمیسیون)