صورتجلسه کمیسیون روابط بین‌الملل ۲۵ مرداد ۹۲

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صـورتجلسـه کمیسیون روابط بین‌الملل

مکان: سالن جلسات طبقه سوم ساختمان ایرانشهر           تاریخ: ۲۳/۵/۹۲             شماره‌ی جلسه: ۳

حاضرین در جلسه: آقایان: دکتر مهرمحمدی، دکتر محمد رضا عنانی سراب، دکتر صدری، دکتر کریمی، دکتر جعفر آبادی، دکتر امانی‌، مهندس زرافشان و خانم‌ها: دکتر نیکنام و خانم نورآبادی

غائبین: آقایان: دکتر ابراهیم طلایی، دکتر صفایی موحد،  دکتر محمد رضا بهرنگی، دکتر عصاره، آقای رضوی و خانم‌ها: طیبی

دستور جلسه:

۱-      جلسه دکتر آرانی               2- سفرمطالعاتی                         3- برنامه ۹۲

با نام و یاد خدای متعال جلسه در ساعت ۱۶ آغاز گردید. در خصوص بند ۱: تصمیم گرفته شد جلسه به دو بخش:

 الف – مدرسه: دغدغه‌های دیرین، دیدگاه‌های نوین و چشم‌انداز آینده

ب – بحث و بررسی در خصوص فرهنگ آموزش

تقسیم گردد و برای هر کدام از این بخش‌ها افرادی به عنوان نپلیست پیشنهاد گردید.

در مورد بند ۲: آقای مهندس جعفرآبادی گزارشی از پیگیری سفر مالزی و سنگاپور ارائه کردند. مقرر شد برای تسریع و رسمیت بخشیدن به سفر نامه‌ای برای میزبان ارسال گردد که در این خصوص آقای مهندس زرافشان راهنمایی و مساعدت کردند. در خصوص زمان سفر نیمه دوم سال (بین دو ترم) بهمن ماه مورد توافق اعضا بود.

در مورد بند ۳: طبق جدول زمان‌بندی برنامه سالیانه امور باقیمانده تا پایان سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت از جمله نحوه چگونگی عضویت در گروه‌های NGO یونسکو در این خصوص مقرر گردید آقای دکتر کریمی و سرکار خانم خیریه امور را پیگیری نمایند و بحث هزینه‌ها و نامه‌های رسمی توسط آقای دکتر امانی پیگیری گردد.