سخنرانی آقای دکتر یحیی قائدی

رویدادها همایش هفدهم

از سری سخنرانی های عصر روز اول همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، سخنرانی دکتر یحیی قائدی دانشیار دانشگاه خوارزمی با عنوان فلسفه برای کودکان، تحولی بنیادین در برنامه درسی پیش دبستان و دبستان بود. میتوانید مشروح سخنرانی ایشان را از طریق وب سایت انجمن مطالعات درسی ایران دنبال کنید.

 

سخنرانی دکتر یجیی قائدی