سخنرانی آقای دکتر خسرو باقری

رویدادها نشست ها همایش هفدهم

برنامه عصر روز اول همایش هفدهم انجمن مطالعات برنامه درسی با سخنرانی آقای دکتر خسرو باقری، از اساتید دانشگاه تهران و رئیس انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران با عنوان چیستی کودکی و تربیت کودک  آغاز شد. در ادامه فایل مربوط به سخنرانی ایشال به اشتراک گذاشته شده است.  امیدوارم نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

چیستی کودکی و تربیت کودک