هفتمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

سال دوم، شماره نهم


 
از آنجا که همایش ششم به موضوع نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی اختصاص داشت، همایش هفتم به طور طبیعی موضوع برنامه‌های درسی دوره متوسطه (شامل راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را در کانون توجه قرار داده است. برنامه‌های درسی این دوره (ها) که برای سنین حساس‌گذار و نوجوانی تدارک دیده می‌شود، با چالشها و پرسش‌های متعدد بومی و جهانی روبروست که طرح و تحلیل آنها می‌تواند زمینه نیل به وضع مطلوب را فراهم سازد. اهداف پیش بینی شده برای همایش و محورهای در نظر گرفته شده برای مقالات حاوی نکات روشنگرانه بیشتری درباره همایش می باشد.
امید است با مشارکت هرچه گسترده‌تر صاحب‌نظران، پژوهشگران، کارشناسان و مربیان این همایش به سهم خود زمینه‌ساز رشد و شکوفایی آموزش و پرورش میهن اسلامی باشد.